Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

 

Skupina Medivasa patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce neštátne zdravotnícke zariadenie a pôsobí na trhu od roku 2004.

Poskytujeme zdravotnícke služby hlavne v oblasti diagnostiky, prevencie i therapie.Disponujeme kvalitným odborným personálnym zázemím i modernou technikou.

Špecializujeme sa na tzv. civilizačné ochorenia, ktorých nárast v posledných rokoch je dramatický a podieľa sa zásadnou mierou na chorobnosti a úmrtnosti populácie.Ide predovšetkým o ochorenia srdcovocievneho aparátu, poruchy metabolizmu, výživy a cukrovku, ale poskytujeme zdravotnícke služby i v oblasti vnútorného lekárstva, ultrasonografickej diagnostiky, všeobecného lekárstva, psychiatrie.

 

Angiologická ambulancia – MUDr. Viliam Bugáň

Sestra Bc. Martina Trojáková
email angio1@medivasa.sk
Mobil : 0917 457 724
Pevná linka : 041/451 0419Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky v čase 14:00 – 15:00, alebo osobne medzi 10:00-11:00 hod.

Angiologická ambulancia – MUDr. Viliam Bugáň

Sestra
Email angio2@medivasa.sk
Mobil : 0917 893 082
Pevná linka : 041/ 451 0417Ordinačné hodiny:
Pondelok 15.00 - 20.00
Utorok 15.00 - 20.00
Streda 14.00 - 20.00
Štvrtok 15.00 - 20.00
Piatok 7.00 - 16.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať emailom, telefonicky v čase medzi 14:00-15:00 alebo osobne medzi 10:00-11:00 hod..

Kardiologická ambulancia – MUDr. Ján Beniač

Sestra Dana Špalková
email kardio@medivasa.sk
Mobil : 0917 457 725
Pevná linka : 041/451 0423Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať emailom, telefonicky v čase medzi 14:00-15:00 alebo osobne medzi 10:00-11:00 hod..

Diabetologická ambulancia – MUDr. Ingrid Bugáňová

Sestra Mgr. Lenka Vraňáková
email dia1@medivasa.sk
Pevná linka : 041/451 0414
:Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať emailom, telefonicky v čase medzi 14:00-15:00 alebo osobne medzi 10:00-11:00 hod..

Diabetologická ambulancia – MUDr. Zuzana Jančúchová

Sestra Mgr. Alena Kubaščíková
email dia2@medivasa.sk
Mobil : 0918 706 744
Pevná linka : 041/451 0412Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať emailom, telefonicky v čase medzi 14:00-15:00 okrem piatku alebo osobne medzi 10:00-11:00 hod.. Objednanie na prvé vyšetrenie je potrebné urobiť osobne a priniesť zdravotnú dokumentáciu.

 

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Peter Hano

Sestra Miroslava Vavreková
E-mail psy@medivasa.sk

 

Mobil : 0918 706 744
Pevná linka : 041/451 0428Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

 

Ambulancia všeobecného lekára – MUDr. Jana Bačinská

 

Sestra Bc. Soňa Šujanová
E-mail vseo2@medivasa.sk
Pevná linka : 041/451 0427Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 13.30
Utorok 7.00 - 13.30
Streda 10.30 - 16.00
Štvrtok 7.00 - 13.30
Piatok 7.00 - 13.30
Návštevná služba
Pondelok 13.30 - 15.30
Utorok 13.30 - 15.30
Streda 7.00 - 10.30
Štvrtok 13.30 - 15.30
Piatok 13.30 - 15.30


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

 

Ambulancia všeobecného lekára – MUDr. Daniela Vršanská

 

Sestra Bc. Helena Mičiaková
email vseo1@medivasa.sk
Pevná linka : 041/ 451 0424
Pevná linka :Ordinačné hodiny:
Pondelok 9.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00
Návštevná služba
Pondelok 7.00 - 9.00
Utorok 13.00 - 15.00
Streda 14.00 - 15.00
Štvrtok 14.00 - 15.00
Piatok 14.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Jana Kovalčíková

 

Sestra Renáta Úradníková
Pevná linka : 041/ 511 04 43Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 14.00
Utorok 7.00 - 14.00
Streda 10.00 - 15.30
Štvrtok 7.00 - 14.00
Piatok 7.00 - 14.00
Návštevná služba
Pondelok 14.00 - 15.00
Utorok 14.00 - 15.00
Streda 7.00 - 10.00
Štvrtok 14.00 - 15.00
Piatok 14.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

 

Očná ambulancia – MUDr. Martina Molitorová

 

Sestra Viera Danechová
Pevná linka : 041/ 451 0415Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.