Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

 

Skupina Medivasa patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce neštátne zdravotnícke zariadenie a pôsobí na trhu od roku 2004.

Poskytujeme zdravotnícke služby hlavne v oblasti diagnostiky, prevencie i therapie.Disponujeme kvalitným odborným personálnym zázemím i modernou technikou.

Špecializujeme sa na tzv. civilizačné ochorenia, ktorých nárast v posledných rokoch je dramatický a podieľa sa zásadnou mierou na chorobnosti a úmrtnosti populácie.Ide predovšetkým o ochorenia srdcovocievneho aparátu, poruchy metabolizmu, výživy a cukrovku, ale poskytujeme zdravotnícke služby i v oblasti vnútorného lekárstva, ultrasonografickej diagnostiky, všeobecného lekárstva, psychiatrie.

 

Angiologická ambulancia – MuDr. Viliam Bugáň – email

Sestra Bc. Martina Trojáková
email medivasa.angio1@gmail.com
Mobil : 0917 457 724
Pevná linka : 041/511 06 59Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky v čase 14:00 – 15:00, alebo osobne medzi 10:00-11:00 hod.

Angiologická ambulancia – MuDr. Iveta Kopalová – Email

Sestra Stanislava Lutišanová
Email medivasa.angio2@gmail.com
Mobil : 0917 893 082
Pevná linka : 041/ 511 0485Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok Neordinuje sa -
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať emailom, telefonicky v čase medzi 14:00-15:00 alebo osobne medzi 10:00-11:00 hod..

Kardiologická ambulancia – MuDr. Katarína Škubová – email

Sestra Dana Špalková
email medivasa.kardio@gmail.com
Mobil : 0917 457 725
Pevná linka : 041/5110 223Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať emailom, telefonicky v čase medzi 14:00-15:00 alebo osobne medzi 10:00-11:00 hod..

Diabetologická ambulancia – MuDr. Ingrid Bugáňová – email

Sestra Mgr. Lenka Vraňáková
email medivasa.dia1@gmail.com
Pevná linka : 041/ 5110 750
Pevná linka1 : 041/ 5625 782Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať emailom, telefonicky v čase medzi 14:00-15:00 alebo osobne medzi 10:00-11:00 hod..

Diabetologická ambulancia – MuDr. Zuzana Jančúchová – email

Sestra Mgr. Alena Kubaščíková
email medivasa.dia2@gmail.com
Mobil : 0918 706 744
Pevná linka : 041/ 511 04 87Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať emailom, telefonicky v čase medzi 14:00-15:00 okrem piatku alebo osobne medzi 10:00-11:00 hod.. Objednanie na prvé vyšetrenie je potrebné urobiť osobne a priniesť zdravotnú dokumentáciu.

 

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Peter Hano – email

Sestra Miroslava Vavreková
E-mail medivasapsy@gmail.com

 

Mobil : 0918 706 744
Pevná linka : 041 511 04 70Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

 

Ambulancia všeobecného lekára – MuDr. Jana Bačinská – email

 

Sestra Bc. Soňa Šujanová
E-mail medivasa.vseo2@gmail.com
Pevná linka : 041/563 01 06Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 13.30
Utorok 7.00 - 13.30
Streda 10.30 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 13.30
Piatok 7.00 - 13.30
Návštevná služba
Pondelok 13.30 - 15.30
Utorok 13.30 - 15.30
Streda 7.00 - 10.30
Štvrtok 13.30 - 15.30
Piatok 13.30 - 15.30


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

 

Ambulancia všeobecného lekára – MuDr. Daniela Vršanská – email

 

Sestra Bc. Helena Mičiaková
email medivasa.vseo1@gmail.com
Pevná linka : 041/ 5110 421
Pevná linka : 041/ 7246 942Ordinačné hodiny:
Pondelok 8.00 - 15.30
Utorok 7.00 - 14.00
Streda 7.00 - 14.00
Štvrtok 7.00 - 14.00
Piatok 7.00 - 14.00
Návštevná služba
Pondelok 7.00 - 8.00
Utorok 14.00 - 15.30
Streda 14.00 - 15.30
Štvrtok 14.00 - 15.30
Piatok 14.00 - 15.30


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MuDr. Jana Kovalčíková

 

Sestra Renáta Úradníková
Pevná linka : 041/ 511 04 43Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 14.00
Utorok 7.00 - 14.00
Streda 10.00 - 15.30
Štvrtok 7.00 - 14.00
Piatok 7.00 - 14.00
Návštevná služba
Pondelok 14.00 - 15.00
Utorok 14.00 - 15.00
Streda 7.00 - 10.00
Štvrtok 14.00 - 15.00
Piatok 14.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

 

Očná ambulancia – MuDr. Martina Molitorová

 

Sestra Viera Danechová
Pevná linka : 041/ 511 0754Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 15.00


Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.