Vaše meno

Váš email

Predmet

Ako ste spokojný s prácou zdravotnej sestry

 Veľmi spokojný Spokojný Nespokojný

Uveďte ambulanciu

Ako ste spokojný s prácou lekára

 Veľmi spokojný Spokojný Nespokojný

Uveďte ambulanciu

Ako ste spokojný s prostredím

 Veľmi spokojný Spokojný Nespokojný

Vaša správa