MEDIVASA s.r.o.

V. Spanyola 8187,

010 01

Žilina

E-mail: info@medivasa.sk

Web: www.medivasa.sk

logo2

Vrchná sestra

Bc. Helena Mičiaková

Tel: 041/451 0424

E-mail: vseob1@medivasa.sk

Ekonomické oddelenie

Ing. Struháriková Alexandra

Tel: 0903 557 141

E-mail: struharik@stonline.sk

Lekáreň

Tel: 041/451 0410

E-mail: medisalusza@gmail.com