MEDIVASA s.r.o.

V. Spanyola 8187,

010 01

Žilina

Tel: +421 41 511 06 59

Fax: +421 41 500 73 10

E-mail: medivasa@slovanet.sk

Web: www.medivasa.sk

logo2

Vrchná sestra

Bc. Helena Mičiaková

Tel: 041/5110 421

E-mail: medivasa.angio1@gmail.com

Ekonomické oddelenie

Ing. Struháriková Alexandra

Tel: 0903 557 141

E-mail: struharik@stonline.sk

Lekáreň

Tel: 041/7241174

Fax: +421 41 511 0751

E-mail: medisalusza@gmail.com