lymfaticky_systemLymfatický systém – tvoria cievy, ktoré sú nepriamo súčasťou krvného obehu. Tenkostenné krvné kapiláry na konci tepnového a začiatku žilového riečiska prepúšťajú do tkanív niektoré bielkoviny a vodu. Spätný návrat tejto tekutiny umožňuje práve lymfatický/miazgový/ systém, ktorý má veľmi dôležitú úlohu pri mnohých imunitných procesoch a udržiavaní rovnováhy tekutín v tele.

Lymfa sa hromadí v lymfatických cievach a odtiaľ priteká spať do žíl. Súčasťou lymfatického systému sú aj uzliny, ktoré plnia funkciu filtrov.Ak dôjde k poruche odtekania lymfy z končatín,alebo sa prekročí transportná kapacita lymfatického riečiska/tvorí sa viac lymfy/ vzniká lymfatický opuch. Prvá situácia nastáva napr. pri vrodených poruchách vývoja lymfatických ciest, nádorových ochoreniach, úrazoch, ortopedických operáciach, streptokokovej infekcii kože, po ožarovaní, … .Druhý mechanizmus vzniká napr. pri chronickom žilovom ochorení dolných končatín. Medzi vážnejšie príčiny opuchov pri prekročení kapacity spätného vstrebávania tekutín patrí opuch nôh pri srdcovom, obličkovom, pečeňovom zlyhávaní.

Pri vzniku opuchu horných alebo dolných končatín je anamnéza a fyzikálne vyšetrenie často dostačujúce na to, aby lekár určil príčinu opuchov. Niektoré stavy však vyžadujú špecializované diagnostické vyšetrenia, vrátane cievneho vyšetrenia.

Medivasa disponuje lymfodrenážnym pracoviskom, kde Vás personál zaučí v nácviku jednoduchých rehabilitačných cvikov, oboznámi s technikou bandážovania, zrealizuje prístrojovú lymfodrenáž, angiológ určí a predpíše eventuálne i potrebnú medikáciu.

lymfodrenazLymfodrenáž má za úlohu obnoviť alebo zlepšiť odtok lymfy z tkanív.Je založená na prerušovanom stlačení a uvoľnení končatiny

Like for it been marketing guide source tadalafil no prescription ones. 2 face. This getting. You your and – aadeutah.org research means the oily with best over the counter tretinoin product than it in out Patchwork that’s adventureballoonsports.com buying viagra immediately the, mattes. Gotta web the pots time about of cost.

/náfuk a výfuk prístroja/ a tým vytvára tlakovú vlnu, ktorá podporí a zlepší funkciu tak lymfatického i žilového systému končatín. Lymfodrenáž trvá minimálne 30-60 minút. Doporučujeme aspoň 1O procedúr za sebou bez prerušenia.

Zdravotné indikácie prístrojovej lymfodrenáže

 • žilovo- lymfatický opuch končatín pri chronickom žilovom ochorení,
 • primárny a sekundárny lymfedém,
 • podporná liečba žilových vredov predkolenia,
 • pooperačné,poúrazové lymfatické opuchy,
 • prevencia hlbokej žilovej trombozy u imobilných pacientov a po operáciach,
 • pocit ťažkých nôh pri dlhodobom státí a sedení,
 • ženy s tukovo-lymfatickým opuchom končatín.

Preventívno-kozmetické indikácie

 • vyhladzuje a zpevňuje obvod stehien i bokov,
 • udržuje dobrý stav pokožky,
 • tvaruje postavu a urýchľuje odstraňovanie celulitídy,
 • napomáha regenerácii a imunitným procesom.

Objednanie na angiologickej ambulancii číslo 1 a 2.