AKO SPRÁVNE MERAŤ KRVNÝ TLAK

uvod

Krvný tlak (ďalej TK) je miera tlaku vyvolaného krvou pulzujúcou cez tepny. Je odrazom srdcového výdaja a periférneho odporu ciev. Je to sila, ktorú vyvíja krv na steny ciev.

Účelom merania krvného tlaku je monitorovanie činnosti srdca, jeho zmien a získanie

objektívnych informácií o zdravotnom stave dôležitých pre lekára, ale i pre samotného pacienta.

TK rozoznávame:

1, Systolický tlak, je vyvolaný kontrakciou komôr (t.j. tlak vo výške tlakovej vlny).

2,Diastolický tlak, vzniká, keď komory sú v pokoji alebo relaxované. Je stále prítomný

v tepnách.

Samotný TK je ovplyvnený viacerými faktormi:

1, Vek- Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, so stúpajúcim vekom sa TK zvyšuje.

Tlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, Stres zvyšuje TK.

3, Bolesť znižuje TK.

4, Telesná aktivita, cvičenie, pohyb, fyzická práca zvyšujú TK.

5,  Diurnálny rytmus – ráno je TK najnižší, zvyšuje sa počas dňa až po vrchol neskoro

popoludní alebo k večeru.

6, Obezita zvyšuje TK.

7, Pohlavie:

- v puberte dievčatá majú nižší TK ako chlapci,

- ženy majú obvykle nižší TK ako muži,

- v menopauze sa u žien TK zvyšuje.

8, Lieky napr. antihypertezíva znižujú vysoký TK.

9, Chorobné procesy napr. ateroskleróza ciev (ATS), ochorenia obličiek, respiračné

ochorenia zvyšujú TK.

10, Krvácanie- znížením objemu cirkulujúcej krvi klesá TK.

11, Teplota prostredia:

- pri vysokých teplotách sa TK znižuje (vazodilatácia periférnych ciev),

- chlad zvyšuje TK (vazokonstrikcia periférnych ciev).

12, Rasa –  muži čiernej rasy stredného veku majú vyšší TK ako rovnako starí belosi.

13, Horúčka zvyšuje TK.

 

Aby samotné meranie TK bolo čo  najpresnejšie, je potrebné aj pri domácom neraní dodržiavať niekoľko zásad:

1,Výber vhodného tlakomeru a šírky manžety- manžeta má pri nasadení na rameno zakrývať najmenej 80% ramena, a mala by byť dlhá 12-13 cm. Manžetu naložíme tak, aby okraj manžety bol nad lakťom umiestnený 2-3 cm.

2, Výber končatiny – ak si meriame TK v domácom prostredí  po prvýkrát, odmeriame si ho na oboch končatinách, pričom si porovnáme namerané hodnoty . Na meranie  TK budeme používať tú končatinu,  kde sme mali nameraný vyšší TK.

3, 2 hodiny pred samotným meraním nefajčime, nepijeme alkohol ani kávu.

4, Minimálne 30 minút pred meraním nejeme, nevykonávame fyzicky náročnú aktivitu, nevystavujeme sa stresu.

5, Minimálne 5-15 minút pred meraním ostaneme v pokoji (sedíme alebo ležíme).

6, Končatina, kde meriame TK musí byť voľná, t.j. nesmie na nej byť úzke oblečenie, pričom nikdy TK  nemeriame cez oblečenie.

7, Počas merania nerozprávame, nehýbeme končatinou, nemáme prekrížené dolné končatiny (tie sú položené na zemi).

8, Riadime sa pokynmi výrobcu.

9, Namerané hodnoty si môžeme zaznamenať.

               Spravne meranie tlakuSprávne meranie tlaku