Výskum srdcovo- cievnych ochorení je zameraný na mužov

srdce_webŽeny trpia kardiovaskulárnymi chorobami častejšie ako muži, ale pri hľadaní spôsobov liečby tvoria len okolo 20 percent skúmanej populácie. Získané výsledky sú preto vhodnejšie pre mužov.

Najvhodnejšia stratégia liečby kardiovaskulárnych ochorení (KVO) žien zatiaľ nebola definovaná, pretože do veľkých klinických štúdií sú zahrnutí najmä muži. Informovala o tom kardiologička Eva Gonsalvesová. V Európe ročne zomierajú na srdcovo-cievne ochorenia asi štyri milióny ľudí, pričom až 55 percent z toho tvoria práve ženy. „Sú častejšie choré na kardiovaskulárne choroby, ale keď hľadáme spôsoby liečby tohto ochorenia, tvoria len okolo 20 percent skúmanej populácie,“ vysvetlila. Získané výsledky liečby sú preto vhodnejšie pre mužov ako pre ženy.

Podľa Gonsalvesovej je to spôsobené dvoma základnými faktormi. Ženy väčšinou ochorejú na KVO v neskoršom veku ako muži, čo spôsobuje, že už trpia aj inými chorobami. Vzorka klinickej štúdie je zároveň definovaná tak, aby mala práve skúmanú chorobu a žiadnu inú. „Akonáhle si to takto určíte, do tejto definície vám bude spadať oveľa viacej mužov ako žien. Lebo ženy majú k ochoreniu srdca a ciev mnohé ďalšie ochorenia, ktoré im znemožnia zaradenie do klinického skúšania,“ vysvetlila kardiologička pre agentúru SITA. Riešením je podľa nej zmenená koncepcia štúdií. „Je to veľmi zložité, ale bude treba začať také štúdie projektovať, bude treba také štúdie robiť, lebo ženy by mali mať na určité situácie prioritne inú starostlivosť, ako by ju mali mať muži.“ dodala.

Priemerne každá druhá žena zomiera na ochorenie srdca a ciev. Na Slovensku zomrie 16-krát viac žien na tieto ochorenia než na zdanlivo najobávanejšiu ženskú chorobu – rakovinu prsníka. Najviac ohrozené sú pritom ženy v menopauze. „V období menopauzy nastáva pokles hladiny estrogénov v organizme ženy a to má za následok dosť významné zmeny v hladinách tukových látok v krvi,“ povedala odborníčka na zdravú výživu Jana Jurkovičová. „Stúpa celkový cholesterol, ten takzvaný zlý LDL cholesterol, triacylglyceroly a klesá takzvaný dobrý alebo ochranný HDL cholesterol. Všetky tieto faktory majú za následok rýchlejší vývoj aterosklerózy a v jej dôsledku srdcovo-cievne ochorenia,“ vysvetlila.

V období menopauzy, v priemere po 45. roku života žien, dochádza k zmene stavby tela, zvyšuje sa obsah telesného tuku na úkor svalovej hmoty a tuk sa ukladá predovšetkým v brušnej oblasti. To všetko sú riziká pre vznik metabolického syndrómu, cukrovky, vysokého krvného tlaku a tieto problémy sú zároveň rizikovými faktormi srdcovo-cievnych ochorení. Prevenciou pred vznikom KVO je nielen poznanie rizikových faktorov, ale aj odvaha udržiavať zdravý životný štýl. Základom je nefajčenie, cholesterol nižší ako 5, krvný tlak maximálne 140/90, nevyhnutné je udržiavať primeraný index telesnej hmotnosti a obvod pása. K prevenciám srdcovo-cievnych ochorení patrí pravidelný pohyb – denne aspoň 30 minút rýchlej chôdze – a dodržiavanie zdravej výživy.