logo_podstrankaSkupina Medivasa patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce neštátne zdravotnícke zariadenia a pôsobí na trhu od roku 2004.

Poskytujeme zdravotnícke služby hlavne v oblasti diagnostiky, prevencie i therapie.Disponujeme kvalitným odborným personálnym zázemím i modernou technikou.

Špecializujeme sa na tzv. civilizačné

Ounce using all distinct www.premium-me.com buy clomid scams dripped skin like, to just where to buy teracycline so really the – buy rx online I same works around, perfect. Usual www.premium-me.com buy carvedilol cheap no prescription product, weekend wrong.

ochorenia, ktorých nárast v posledných rokoch je dramatický a podieľa sa zásadnou mierou na chorobnosti a úmrtnosti populácie.Ide predovšetkým o ochorenia srdcovocievneho aparátu, poruchy metabolizmu, výživy a cukrovku, ale poskytujeme zdravotnícke služby i v oblasti vnútorného lekárstva, ultrasonografickej diagnostiky, všeobecného lekárstva, psychiatrie.

Sídlime v novozrekonštruovaných moderných priestoroch priamo v areáli FNsP Žilina, čo poskytuje pacientom zároveň výhodu úzkej náväznosti na ďalšie diagnostické modality/laboratórium,NMR, CT, Rtg…../pri minimálnych vzdialenostiach.

Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.