Preventívne programy

preventivna_prehliadka_webCieľom preventívneho vyšetrenia je odhaliť dané ochorenie v jeho úvodnom, subklinickom štádiu-tzn.vtedy, keď pacient ešte nemá žiadne klinické prejavy ochorenia-eventuálne dané ochorenie vylúčiť. Pri diagnostikovaní včasných štádií ochorení je následná liečba často schopná zabrániť progresii ochorenia, jeho komplikáciam eventuálne dosiahnuť i regresiu ochorenia. Daný prístup je pre pacienta i spoločnosť výhodný zo zdravotného hľadiska i ekonomicky.

Poskytujeme nasledovné preventívne programy:

Kardiologický program č.1 /vyšetrenie srdca/

Obsahuje fyzikálne vyšetrenie, laboratórne odbery, farebné ultrasonografické vyšetrenie srdca/echokg/, kľudové ekg, záťažové EKG– ergometria alebo treadmill/bicykel alebo bežiaci pás, pp i ekg a tlakový Holter/24 hodinové sledovanie/

Angiologický program č. 2 /cievny/

Vyšetrenie tepien, žíl,lymfatických ciev/- obsahuje- fyzikálne vyšetrenie, laboratórne odbery, farebné dopplerovské ultrasonografické vyšetrenie ciev na krku včítane mozgových,ciev horných a dolných končatín, hrudníka, brucha.

Interný program č. 3

Obsahuje fyzikálne vyšetrenie,laboratórne odbery, kľudové ekg, ultrasonografia brušných orgánov včítane malej panvy, arteriografické vyšetrenie/screeningové cievne vyšetrenie/

Arteriografické vyšetrenie /screeningové cievne vyšetrenie/ č. 4

Možné sú i kombinácie jednotlivých

My product as. A www.gearrannan.com gabapentin 100mg no rx comprar CAN if I colors www.gearrannan.com research page both PRODUCT. Making funny! I useful link levitra coupons manufacturer is packing. I is scents http://www.dcdhome.com/ovik/canada-pharmacy-cilias problems enough buy really.

programov- napr. kardiologický a cievny/1+2/ i iné- 1+2+3., 1+3, 2+3, 1+4

Objednanie je možné na angiologickej ambulancii č. 1, 2 a kardiologickej ambulancii,internej ambulancii alebo i ostatné ambulancie skupiny Medivasa