Endokrinologická ambulancia je presťahovaná do budovy
MEDIVASA, ktorá sa nachádza v areáli FNsP Žilina,

V. Spanyola 8187, Žilina.

Pacientov, ktorí boli objednaní, budeme telefonicky
kontaktovať, aby sme dohodli náhradný termín.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať e-mailom na
vitalitamt@gmail.com alebo na tel. čísle 041/4510421.